Breaking News :

Ακούστε το Podcast του Lamia Plus με την Κατερίνα Σουλοπούλου και τον Άκη Τσακίρη

Ακούστε σε επανάληψη την εκπομπή “Lamia Plus” με την...

Δύο ελληνικές πόλεις στη λίστα με τις καλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις για να ζεις: Δείτε ποιες είναι

Η έκθεση για την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις...

Είναι τελικά το “Avatar: The Last Airbrender” μια καλή live-action μεταφορά;

Η ταινία "Avatar: The Last Airbender" βασίζεται στη δημοφιλή...

Με 30 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη (27.03) το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων

Τριάντα θέματα στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου Λαμίας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και ώρα 18:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων «Λάμπρος Παπαδήμας» στην οδό Αινιάνων.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 1ο

Απολογισμός έτους 2023 και προγραμματισμός έτους 2024 του ΦΟ.Δ.Σ.Α.  στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με βάση το ΠΕ.Σ.Δ.Α. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 2ο

2η αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2024

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 3ο

1η αναμόρφωση πινάκων στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2024  του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 4ο

Περί «Ανάκλησης της 115/2022 ΑΔΣ & εκ νέου απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Ψυχάρη στην Κοινότητα Λαμιέων»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 5ο

Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου εμβαδού 15 στρεμμάτων στη θέση «Λογγά» της Δημ. Κοινότητας Ροδωνιάς»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 6ο

Περί εκ νέου εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου «κυλικείου» εντός του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών με δημοπρασία

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 7ο

Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 63 στρεμμάτων περίπου στην θέση «Μεγάλο Στενό» της Δ.Κ. Ροδωνιάς με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

Θέμα 8ο

Παραχώρηση αίθουσας πρώην δημοτικού σχολείου Παύλιανης στη μονάδα διαχείρισης εθνικών πάρκων Παρνασσού, Οίτης και προστατευόμενων περιοχών Ανατολικής Στερεάς

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Ρούλιας

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Θέμα 9ο

Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για συμμετοχή σε συνεδριάσεις.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κυρίτσης

Θέμα 10ο

Μεταφορά του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», από το ΝΠIΔ «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία της Αυτοδιοίκησης – ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» στο Δήμο Λαμιέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 5027/2023 (Α΄ 48), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 26 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91)  άρθρο 26 “Προσωπικό και χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» – Τροποποίηση άρθρου 77 ν. 5027/2023”, όπως ισχύουν.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κυρίτσης

Θέμα 11ο

Περί τακτοποίησης ασφάλισης υπαλλήλων ειδικότητας καθαριότητας εξωτερικών χώρων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κυρίτσης

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙΣ-ΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΛΩΝ

Θέμα 12ο

Ορισμός Αναπληρωτή Τακτικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδος ΑΕ

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 13ο

Εκλογή εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, στο Δίκτυο με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 40-45» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ»

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 14ο

Ανάκληση απόφασης διορισμού μελών και διορισμός μελών του διοικητικού συμβουλίου του ΦΟΡΕΑ Π.Ε.Λ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α lamia expo – lamia expo central greece trade event

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 15ο

Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της μονομετοχικής δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 16ο

Επιλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΗΛ.ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Θέμα 17ο

Έγκριση μεταφοράς ποσού απλοποιημένου κόστους, βάσει ποσοστού 30% επί των επιλέξιμων Άμεσων δαπανών Προσωπικού, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» με Κωδικό ΟΠΣ 5002102 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ποντίκας

Θέμα 18ο

Έγκριση μεταφοράς ποσού απλοποιημένου κόστους, βάσει ποσοστού 20% επί των επιλέξιμων Άμεσων δαπανών Προσωπικού, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»  με Κωδικό ΟΠΣ 5002577 στοΕπιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Ποντίκας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Θέμα 19ο

Σύναψη σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ με το διακριτικό τίτλο «ΕΕΑΑ ΑΕ» για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Κερπινιώτης

Θέμα 20ο

Παράταση χρόνου ταφής

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Κερπινιώτης

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΟΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 21ο

Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης ανά Δημοτική Κοινότητα, για την αρδευτική περίοδο 2024

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γεώργιος Ζήσιμος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Θέμα 22ο

Επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιεων,  προκειμένου να καλυφθούν έξοδα λειτουργίας των σχολικών μονάδων,  που προκύπτουν από τη στέγαση Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) του ΥΠΑΙΘ, για το σχολικό έτος 2023- 2024

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Παρχαρίδης

ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θέμα 23ο

Τροποποίηση εγκεκριμένου τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου (Τ.Ρ.Σ.) για την ανέγερση διοικητηρίου στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ

Θέμα 24ο

Γνωμοδότηση για έγκριση μελέτης τμηματικής οριοθέτησης ρεμάτων Λυγαριάς & Μπεκιορέματος, περί την Χ.Θ. 14+671,46 του Αυτοκινητό δρομου Ε65.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

Θέμα 25ο

Περί πληρωμής προστίμου ανέγερσης και διατήρησης για τη «ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΛΑΜΙΑΣ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

Θέμα 26ο

Κοπή δένδρων και καθαίρεση παρτεριών για τις ανάγκες του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

Θέμα 27ο

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗ» αναδόχου: Κ/Ξ Γώγος Π.  – Παππάς Γ.

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

Θέμα 28ο

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Λιανοκλαδίου», αναδόχου Ε.Δ.Ε.:  «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

Θέμα 29ο

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ», αναδόχου «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Η.ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ»

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

Θέμα 30ο

Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΣΤΗΝ ΤΚ ΛΟΥΤΡΩΝ ΥΠΑΤΗΣ».

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Σταυρογιάννης

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι του Δήμου Λαμιέων στο YouTube. 

Latest

Ακούστε το Podcast του Lamia Plus με την Κατερίνα Σουλοπούλου και τον Άκη Τσακίρη

Ακούστε σε επανάληψη την εκπομπή “Lamia Plus” με την...

Είναι τελικά το “Avatar: The Last Airbrender” μια καλή live-action μεταφορά;

Η ταινία "Avatar: The Last Airbender" βασίζεται στη δημοφιλή...

Γιατί τα πορτρέτα του George Hurrell θα μείνουν για πάντα στην ιστορία;

Ο George Hurrell, ένας από τους μεγαλύτερους φωτογράφους πορτρέτων...

Ακούστε το Podcast του Lamia Plus με την Κατερίνα Σουλοπούλου και τον Άκη Τσακίρη

Ακούστε σε επανάληψη την εκπομπή “Lamia Plus” με την Κατερίνα Σουλοπούλου και τον Άκη Τσακίρη, που μεταδόθηκε ζωντανά το πρωί της Πέμπτης 11/04/2024 από...

Δύο ελληνικές πόλεις στη λίστα με τις καλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις για να ζεις: Δείτε ποιες είναι

Η έκθεση για την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις από την Κομισιόν, παρουσιάζει τις καλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις για να ζεις και μέσα σε αυτές...

Είναι τελικά το “Avatar: The Last Airbrender” μια καλή live-action μεταφορά;

Η ταινία "Avatar: The Last Airbender" βασίζεται στη δημοφιλή κινούμενη σειρά του Nickelodeon με τον ίδιο τίτλο και αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα...

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ